2016/10/26

1. ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG


     Ông thám hoa làng Hoài Bão (1) là Nguyễn Đăng Cảo đã già rồi vẫn được triều Lê cử đi sứ nước Thanh. Vua Khang Hi nhìn thấy ông râu tóc bạc phơ liền có ý chế nhạo:
- Lão khuyển lạc mao, do hướng đình tiền phệ nguyệt (2)
     Ông Cảo điên tiết đối lại:
- Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tỉnh để khuy thiên (3).Chú thích: 
(1) nay thuộc Tiên Du, Bắc Ninh.
(2) 老犬落毛,由向庭前吠月 (Chó già rụng lông, còn đứng trước sân sủa nguyệt).
(3) 小哇短颈,慢居井底窥天 (Ếch con ngắn cổ, toan ngồi đáy giếng nhìn trời).

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN