2017/05/02

113. CHUYỆN LY KỲ VỀ LÊ ĐẠI HÀNH


     Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn sinh vào ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu 941 ở Ái Châu (1). Lúc vua mới sinh ra, mẹ vua là Đặng thị thấy tướng mạo khác thường, bảo với mọi người rằng:
- Thằng bé này lớn lên, ta sợ không kịp hưởng lộc của nó.
     Được vài năm thì bà Đặng thị mất, sau đó cha vua là Lê Mịch cũng qua đời, Lê Hoàn trơ trọi một mình. Trong thôn có viên quan sát họ Lê trông thấy lấy làm lạ, nói:
- Tư cách đứa trẻ này, người thường không sánh được.
     Sau đó viên quan sát nhận Lê Hoàn làm con nuôi, sớm chiều chăm sóc dạy dỗ, không khác gì con đẻ. Có đêm mùa đông trời rét, Lê Hoàn úp cối mà ngũ. Đêm ấy ánh sáng đẹp đầy nhà, viên quan sát lén đến xem, thì thấy con rồng vàng che ấp bên trên, vì thế lại càng thêm quý trọng Lê Hoàn.


Chú thích:
(1) nay thuộc Thanh Hóa.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN