2016/10/29

21. NGÂM THƠ CỰ THẦN


     Thời nhà Mạc, Nguyễn Thái Thường lúc còn là học trò đi cầu mộng ở núi Yên Tử, được thần báo mộng là đến sáu mươi tuổi mới đỗ tiến sỹ. Thường tỉnh dậy tức quá liền ngâm một bài thơ:
          Sách thuộc, văn hay sự chẳng ngờ 
          Trong ba mươi tuổi đỗ thì vừa
          Thần nhân sao nói sai làm vậy
          Đến sáu mươi tuổi đã thượng thư. 
     Về sau, Nguyễn Thái Thường ba mươi tuổi đỗ tiến sỹ, sáu mươi tuổi làm thượng thư bộ lễ.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN