2016/10/29

22. VUA CHÚA ĐÁNH CƯỢC


     Lê Quý Đôn có một người con trai và một người học trò đều rất hay chữ. Đến khoa thi, vua Lê và chúa Trịnh mới đánh cược với nhau, vua bảo con trai Quý Đôn đỗ đầu, chúa bào học trò Quý Đôn đỗ đầu. Lúc vào thi, Lê Quý Đôn dặn học trò và con trai đánh tráo bài cho nhau. Kết quả con trai ông đỗ đầu còn anh học trò xếp thứ hai, và vua thắng cược chúa. Về sau, chúa Trịnh điều tra ra sự thật liền cách chức Lê Quý Đôn và gạch tên hai người trong sổ trúng tuyển. Đến khi sứ nhà Thanh sang, chúa lại phải trả tên trúng tuyển cho hai người và phục chức cho Lê Quý Đôn để Đôn tiếp sứ.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN