2016/10/31

32. BẢO ĐẠI CẢI CÁCH LỄ NGHI


     Năm 1932, vua Khải Định mất, hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy được đưa từ Pháp về để nối ngôi và trở thành vua Bảo Đại. Trước hôm đăng cơ, Bảo Đại hỏi một đại thần:
- Mai tôi bắt đầu làm vua, tôi nên làm việc gì trước hết?
     Vị đại thần đáp:
- Không phải làm gì hết, còn quyền chi nữa mà làm, mọi việc người Pháp làm hết rồi.
- Thật thế không?
- Thật ra thì vẫn còn quyền về nghi lễ.
- Vậy tôi nên làm gì trước?
- Ngài học ở Tây về, có thể hạ chiếu thay lạy năm lạy thành vái ba vái thôi.
     Bảo Đại thực hiện việc đó ngay.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN