2016/10/29

26. XÓA BỎ HIỀM KHÍCH


     Thượng tướng thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải và Quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vốn trước không hòa hiệp với nhau. Giặc Nguyên áp sát biên thùy, Hưng Đạo Vương muốn xóa bỏ hiềm khích để đồng tâm chống giặc. Bởi vậy, vương từ Vạn Kiếp về kinh đánh cờ chơi đùa suốt ngày với Chiêu Minh Vương. Biết Chiêu Minh Vương tính không hay tắm gội, Hưng Đạo Vương mới cởi áo và lau rửa giúp rồi nói:
- Hôm nay tôi được tắm cho Thượng tướng.
     Chiêu Minh Vương cũng vui vẻ nói:
- Hôm nay tôi được Quốc công tắm rửa cho.
     Từ bấy giờ, hai người chơi với nhau thân mật lắm.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN