2016/10/27

6. NƯỚC NHỚP PHẢI LẤY MÁU MÀ RỬA


     Vua Duy Tân lên ngôi lúc mới tám tuổi nhưng đã sớm có chí chống Pháp cứu nước. Giặc Pháp vì thế phải đưa vua ra giam lỏng ở Cửa Tùng. Một hôm, ông vua trẻ nghịch cát ở bãi biển về, một thị vệ bưng chậu nước đến. Vua vừa rửa tay vừa hỏi:
- Tay nhớp lấy nước mà rửa. Nước nhớp lấy chi mà rửa.
     Viên thị vệ im lặng không biết trả lời thế nào. Vua đành tự trả lời:
- Nước nhớp phải lấy máu mà rửa.
     

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN