2016/11/22

66. ÂU VIỆT THÔN TÍNH VĂN LANG


     Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái rất xinh đẹp là Mị Nương. Vua nước Âu Việt ở phía bắc nước Văn Lang nghe tiếng đến cầu hôn. Hùng Vương muốn gả, nhưng Lạc hầu can rằng:
- Họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ thôi.
     Vua Âu Việt vì việc ấy mà để bụng oán giận, lúc sắp chết còn dặn lại con cháu phải chiếm lấy nước Văn Lang. Đến đời cháu là Thục Phán, Âu Việt mấy lần đánh xuống nhưng đều thất bại vì Văn Lang vẫn binh hùng tướng mạnh. Hùng Vương thắng trận kiêu căng:
- Ta có sức thần giúp, quân Thục không sợ ư.
     Sau đó, Hùng không sửa sang võ bị gì mà chỉ ham ăn uống vui chơi. Năm 257 trước Công nguyên, Thục Phán lại tiến đánh Văn Lang, tiến sát chân thành mà Hùng Vương vẫn say mềm chưa tỉnh. Quân Thục vào thành, Hùng Vương thổ huyết nhảy xuống giếng tự tử, nước Văn Lang bị Âu Việt thôn tính.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN