2016/11/08

47. TIẾN CỬ NHÂN TÀI


     Cử nhân Thị độc học sĩ Vũ Phạm Khải làm giảng quan ở phủ Tôn Nhân, chuyên dạy dỗ cho các vương tôn công tử. Nge tiếng cậu học trò Nguyễn Doãn Cử hay chữ liền gọi vào hỏi chuyện. Sau cuộc ứng đối, cử nhân họ Vũ phải thốt lên:
- Văn chương như anh mới gọi là văn chương. Ngày nay, người ta chi biết học để thi cử thôi.
     Nhưng cũng vì văn chương phóng khoáng, vượt khỏi khuôn phép văn cử đương thời nên đường khoa cử của Nguyễn Doãn Cử lận đận, mãi đến năm 43 tuổi mới đỗ cử nhân. Khi Vũ Phạm Khải nghỉ hưu, ông tiến cử Nguyễn Doãn Cử, bấy giờ đang nắm quyền tuần phủ Sơn-Hưng-Tuyên, về thay vị trí của mình và được vua Tự Đức đồng ý.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN