2016/11/18

65. TỤC XĂM MÌNH


     Nước ta về đời Hùng Vương, núi rừng còn hoang sơ, sông suối nhiều cá tôm nhưng cũng lắm thuồng luồng. Người dân đi bắt cá tôm thường bị thuồng luồng làm hại, bèn đến tâu với vua Hùng. Vua nói:
- Các loài thủy quái ưa cùng loài mà ghét khác loài nên mọi người mới bị chúng làm hại. Nếu mọi người vẽ hình thủy quái lền mình thì chúng sẽ tưởng là đồng loại mà không làm hại nữa.
     Tục xăm mình của người Việt bắt đầu từ đó. Đến đời nhà Trần, vua Anh Tông không chịu xăm nữa, tục này mới mất.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN