2016/11/16

D2. ĐỀN THỜ NGUYỄN TRÃI

A- GIỚI THIỆU
* Tên chữ: Ức Trai linh từ
* Vị trí: phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
* Thờ tự: Nguyễn Trãi
* Lịch sử: Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê ở Nhị Khê (nay thuộc Thường Tín, Hà Nội), thuở nhỏ sống với ông ngoại là quan Tư đồ Trần Nguyên Đán ở Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương), thi đỗ tiến sỹ và làm quan Ngự sử đài triều nhà Hồ. Giặc Minh xâm lược, ông vào Lam Sơn (Thanh Hóa) theo Bình Định vương Lê Lợi khởi nghĩa. Triều Lê, ông làm quan trải các đời vua Thái Tổ và Thái Tông đến chức Nhập nội hành khiển kiêm Thượng thư bộ lại tước Quan Phục hầu. Vụ án ở Lệ Chi viên xảy ra, ông bị tru di ba họ. Về sau, vua Lê Thánh Tông mới xuống chiếu minh oan cho ông, cho tìm con cháu ra làm quan, sưu tập thơ văn của ông, truy phong tước Tán Trù bá. Vua Lê Tương Dực truy tặng ông tước Tế Văn hầu. Đền thờ Nguyễn Trãi được xây dựng ở Côn Sơn, cạnh đền thờ quan tư đồ Trần Nguyên Đán.
* Lễ hội: Lễ hội mùa thu, 16 tháng 8 âm lịch
* Xếp hạng: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, từ 2012
Ảnh: Đền thờ Nguyễn Trãi - chụp bởi CN
B- CÂU ĐỐI
* Câu đối trên hai trụ lớn ngoài cổng chính:
          Kiếp Bạc thanh phong thủy nhiễu hoa hoàn trưng phúc địa
          Côn Sơn minh nguyệt nhân khang vật thịnh hiển linh từ
* Câu đối trên hai trụ nhỏ ngoài cổng chính:
          Thiên khai Ngũ Nhạc tằng vân bích
          Địa tiếp Thanh Hư trích thủy hương
Câu đối trong điện:
          Nguyễn tộc anh hùng quang Việt sử
          Lê triều sự nghiệp hiển Nam thư

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN