2016/11/06

44. NGUYỄN CÔNG HOÀN VÀ LÊ ANH TUẤN


     Ông Nguyễn Công Hoàn và ông Lê Anh Tuấn cùng quê với nhau và cũng chơi với nhau từ nhỏ. Gặp kì thi ở huyện, ông Tuấn đỗ thứ nhất, ông Hoàn xếp sau. Ông Hoàn đòi ông Tuấn so bài và nhất định không chịu kém hơn. Sau ông Tuấn đỗ ra làm quan thì ông Hoàn không chơi với ông Tuấn nữa. Khi ông Tuấn làm tể tướng, con ông Hoàn là thượng thư Nguyễn Bá Lân mắc tội nặng về nhờ ông Hoàn đến xin ông Tuấn giúp. Ông Hoàn ban đầu mặc kệ, nhưng sau cả họ xúm lại nói nên phải chịu. Ông Hoàn mặc quần thô áo vải, đi chân đất đến thẳng dinh tể tướng, vào ngồi ở sảnh đường, hỏi lính hầu:
- Tướng công của anh có nhà không?
     Lát sau, ông Tuấn mũ áo chỉnh tề ra tiếp. Ông Hoàn chỉ nói một câu:

- Vì chuyện của thằng bé mới đến quấy quả cố nhân, một tiếng nhận lời giá trọng ngàn vàng, tưởng tôi không không phải nói nhiều.
    Ông Tuấn đồng ý thì ông Hoàn liền đứng dậy ra về, nài thế nào cũng không ở lại.

No comments:

Post a Comment

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN